Ana SayfaDiğer KonularGenel HaberlerKamu İşçileriKamu Şirketi İşçileri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararını Resmi Gazete ‘de duyurdu.

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazeteye istinaden Asgari ücret tamamen belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun vermiş olduğu karar neticesinde işçilerin geçim şartları ve 2021 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirilerek 28/12/2020 tarihinde 2020/1 karar numarası ile resmi gazete de yayımlandı.

Son Dakika Bakan Selçuk Asgari Ücret Açıklaması
Son Dakika Bakan Selçuk Asgari Ücret Açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Yayımlanan 30.12.2020 tarihli Resmi Gazete aşağıdaki gibidir.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2020 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2020 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

  1. Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,
  2. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2021- 31/12/2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,
  3. İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE


Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartlan ve 2021 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Bir cevap yazın