Asgari Ücret Üzerinden AGİ Hesaplama

Asgari Ücret Üzerinden Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Formu

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

  • İşçinin kendisi için %50
  • Çalışmayan eşi için %10
  • Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5
  • 3. çocuk için %10
  • ve sonraki her çocuk için %5’idir.

Bu oranların toplamı %85’i geçemez.

Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12’ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir. Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.

Sizde AGİ’nizi doğru bir şekilde hesaplamak istiyorsanız aşağıda bulunan “AGİ’ye Esas Puanı Giriniz” yazan alana yukarıdaki örneğe göre güncelleyebilirsiniz

Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Formu