4857 Sayılı İş KanunuAna SayfaGenel HaberlerKamu İşçileriKamu Şirketi İşçileriÖzel Güvenlik GörevlisiTaşeron İşçiler

2022 Yılı Asgari Ücretin Tüm Detayları

2022 Yılı Asgari Ücretin Tüm Detayları bu yazımızda

Asgari ücretin işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerekmektedir. Bir önce ki yılda uygulanan asgari ücrete göre %50’den fazla artırılan asgari ücretin net ,brüt ve işverene maliyetini aşağıda tüm detaylarıyla bulabilirsiniz

2022 Yılı Asgari Ücret Hesabı

Asgari Ücret5.004,00 
SGK Primi% 14700,56 
İşsizlik Sig. Primi % 150,04 
Kesintiler Toplamı750,60 
Net Asgari Ücret4.253,40
2022 Yılı Asgari Ücret Hesabı

2022 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Brüt Asgari Ücret5.004,00 
SGK Primi% 15.5 (İşveren Payı)775,62 
İşveren İşsizlik Sigorta Primi % 2100,08 
İşverene Toplam Maliyet5.879,70
2022 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret Tutarından Gelir Vergisi Alınmayacak

Asgari ücretten %15 oranında SGK ve işsizlik sigortası, %15 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Bu kesintilere damga vergisi de ilave edildiğinde toplamda 4 kalemde yaklaşık kesinti yapılmaktadır.

01.01.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak olan asgari ücretten nihayet %15 oranındaki gelir vergisi ile %0,79 oranındaki damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Bu uygulama %50 oranındaki artışta önemli bir rol oynamıştır.

2022 Yılı Asgari Ücretin Tüm Detayları

Asgari Ücrette AGİ Hesaplanmayacak

Her yıl değişen asgari ücrete bağlı olarak asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları da değişmektedir. Keza asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

  • Mükellefin kendisi için %50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;
  • ilk iki çocuk için %7,5
  • üçüncü çocuk için %10,
  • diğer çocuklar için %5’i

Oranında uygulanmaktadır. Asgari geçim indirimi (AGİ) çalışanın ödediği gelir vergisi tutarı esas alınarak hesaplanmaktadır. 2022 yılı asgari ücretinden gelir vergisi kesilmeyeceğinden doğal olarak asgari ücretliler 2022 yılında  asgari geçim indirimi (AGİ) alamayacaklar.

2022 yılı asgari ücretin tüm çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.

Bir yanıt yazın