KVKK Uyarınca Personel Şirketlerinin Sicile Kaydı İçin Son Gün

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; Verbis Sicile kayıt işlemleri uzatılmıştı.

  1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  2. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  3. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

İlgili karar neticesinde Özel İdare ve Belediye personel veya karara uyan bir başka şirketinin verbis sicile kayıt sistemine 30.09.2020 tarihi itibariyle kayıt yapması gerekmektedir.

VERBİS sistemine kayıt yaptırmamanın cezası ne Kadar ?

VERBİS sistemine 30.09.2020 tarihine kadar kayıt yaptırmayan sorumlulara 10.000 TL-1.802.636 TL para cezası verilebileceği kararlar arasında yer almaktadır.

VERBİS sistemine kimlerin kayıt yaptırması gerekiyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/88 sayılı kararına göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sicile kayıt olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.