İşkolu Değişikliğinde Son Gün

İşkollarının Değiştirilmesinde Son Gün Ne Zaman ?

İşkollarının değiştirilmesi hususunda bir önce ki yazımızda ayrıntılara değinmiştik.

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK‘ya eklenen Geçici 24 üncü madde gereğince İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası İl Özel İdareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olan personellerin kadroya geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihinde yapılmıştı.

Belediye ve Özel İdare Şirketlerinde İşkolu değişikliğinin acil yapılması gerekmektedir.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24 üncü Madde uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilmiş olup bu hükümlerin Geçici 24 üncü madde kapsamındaki idareler için 30/06/2020 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.
      6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıbir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır hükmüne amir olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri 30/06/2020 tarihinde sona ereceği ve belediye ve özel idare  personellerin bazıları yardımcı işler statüsünde çalıştığı bilinmektedir.

Belediye ve Özel İdare şirketlerinde yardımcı işler statüsünde çalışanlar için İş Kollarının değişikliği 01/07/2020 tarihi itibariyle değiştirilmesi gerektiğinden, bu iş ve işlemlerin 30.06.2020 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleşmesi gerekmektedir.

One thought on “İşkolu Değişikliğinde Son Gün

  • 29 Haziran 2020 tarihinde, saat 20:42
    Permalink

    ?ALLAH RAZI OLSUN ?

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.