İdari İzinli Personeller Ne Zaman Başlayacaklar

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan Corona (Covid-19) Virüsü sebebiyle tüm dünya için halk sağlığında tehdit unsuru oluşturmaktadır. Söz Konusu salgının ülkemizde yayılımını önlemek amacıyla, ülkemizde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu önlemler kapsamında da Bilim Kurulunun tavsiyeleri hasebiyle; Kamuda çalışan personellerin esnek çalışma yöntemi,uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma yöntemlerinin uygulanmasına karar verilmişti. Çalışmayan personellerinin de idari izinli olarak kendilerini izole etmeleri sokağa çıkmamaları belirtilmişti.

İşte Cumhurbaşkanlığı Genelgesi;

22 MART 2020 KAMU ÇALIŞANLARINA 2020/4 SAYILI RESMİ GAZETE GENELGESİ

  • Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;
  • Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
  • Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.
  • Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.
  • Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.
  • Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.
  • Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
  • İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.
  • Daha önce, Covid,19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esas dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir.

Peki İdari İzinli Olan Personeller Ne Zaman Başlayacak ?

Bu kapsamda idari izinli olan personellerin YENİ BİR KARAR VERİLİNCEYE KADAR İDARİ İZİNLİ SAYILMALARI DEVAM EDECEKTİR.

2020-4-CUMHURBAŞKANLIĞI-GENELGESİ

22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.