4857 Sayılı İş KanunuAna SayfaGenel HaberlerKamu İşçileriKamu Şirketi İşçileriÖzel Güvenlik GörevlisiTaşeron İşçiler

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu , 2022 Yılı Vergi Dilimleri Ne Kadar ? , Gelir Vergisi Dilimi Nasıl Hesaplanır ? , Vergi Dilimi Sıfırlanacak Mı ? Bütün sigortalı çalışanları yakından ilgilendiren soruların cevabı bu yazımızda…

2022 Yılı Vergi Dilimleri Ne Kadar ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2022 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;

Ücretliler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadarYüzde 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlasıYüzde 20
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlasıYüzde 27
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlasıYüzde 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlasıYüzde 40
Ücretliler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadarYüzde 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlasıYüzde 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlasıYüzde 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlasıYüzde 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlasıYüzde 40
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belli Oldu

Gelir Vergisi Matrahı Ne Anlama Geliyor ?

alışanların brüt maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye tutar gelir vergisi matrahına esas olan tutar olarak adlandırılır. Bu tutar gelir vergisi matrahıdır.

Vergi Dilimi Tutarları Brüt Mü Net Mi Hesaplanır ?

Vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır. Ücrete tabi çalışanların aylık tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK işçi payı (0,14) ve işsizlik sigortası işçi payı (0,01) çıkarılması sonrasında ortaya çıkan vergi matrahının aylar itibariyle artışını gösteren ve gelir vergisi matrahına esas gelirler toplamını ifade tutar ise kümülatif vergi matrahıdır. Kümülatif vergi matrahları da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ait vergi dilimlerini gösterir. Vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belli Oldu

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Kümülatif vergi matrahı sigortalı olarak çalışmakta olan sigortalıların bir takvim yılı içerisinde gelir vergisi konu olan ödemelerinin oluşturduğu toplam tutar bazındaki gelir vergisi matrahlarıdır.

Vergi Ne Zaman Sıfırlanır ?

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin yıl içerisinde yaptığı iş değişiklikleri neticesinde eski çalıştıkları son aydaki kümülatif vergi matrahlarının yeni çalışmaya başladıkları yerde dikkate alınıp alınmayacağı farklı yorumlamalara neden olan bir konudur. Konu kişinin iş değişikliği yaptığı yerin aynı işverene bağlı olup olmadığına göre değişmektedir.

Yeni İş Yerinde Vergi Matrahı Nasıl Olur ?

Yıl içerisinde iş değiştiren sigortalı personelin yeni bir iş yerinde sigortalı olarak işe başlaması halinde çalışmakta olduğu eski işyerindeki kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde dikkate alınmaz. Yeni işyerinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan başlar. 

2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belli Oldu
2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belli Oldu

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi oranları; % 15, % 20, % 27, % 35 şeklinde olup bu oranlara 2021 yılı itibariyle % 40’da gelir vergisi dilimi eklenmiştir.

Bu oranlara tekabül eden gelir miktarı tarifeleri ise her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

Belirlenen gelir miktarına tekabül edecek şekilde kişilerce ödenecek gelir vergisi belirlenir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin hesaplama yöntemi ve hesaplanmaya ilişkin örnekler aşağıdaki şekildedir;

Gelir Vergisi Matrah Hesabı

Brüt Maaş (A)A
SGK İşçi Payı (B)B = A X 0,14
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (C)C = A X 0,01
Vergi Matrahı (D)D = A – (B+C)
Aylık Gelir Vergisi (E)E =  D X 0,15 (*)
Damga Vergisi (F)F = A X 0,00759
Kümülatif Vergi Matrahı (G)G = [ A – (B+C) ] + Önceki Aylar Vergi Matrahları
Net (H)H = A – (B+C+E+F)
Asgari Geçim İndirimi (I)I
Toplam Ele Geçen (J)J = H + I
Gelir Vergisi Matrahı Hesaplama

(*) Aylık gelir vergisi hesaplanırken ilgili tutarın çarpım dilimi kümülatif vergi matrahı tutarına göre belirlenir. Gelir vergisi hesaplamasında çarpım tutarı % 15 ile başlar, kümülatif vergi matrahına göre % 20, %27, %35 ve %40 olarak devam eder.

Bir yanıt yazın